košík je prázdný
  ()

Váš nákupní košík je prázdný.

Postupy a ochrana na hydrografiku

hydrofols, hydrofoils jak se hydrografika dělá

Postupy a ochrana na hydrografiku

Co dodržovat a jak postupovat při tvorbě grafiky ?

Bezpečnost práce

Při práci používejte latexové rukavice a respirátor při používání aktivátoru a dalších barev.

Primer - k vyrovnání nerovností na dekorovaném předmětu

Základová barva - tato barva je vidět pod folii (doporučujeme akrylovou barvu, nebo metalízu)

Vrchní lak - možnost ovlivnění odstínu folie nanesením lesklého či matného laku (doporučeno používat pružnější laky 2K).

Upozorňujeme, že tyto laky dráždí dýchací cesty a mohou způsobit závratě či zvracení. Tomu lze předejít rouškou či dobře větranými prostory. Chraňte se brýlemi.

Příprava povrchu

Odstraňte nerovnosti pomocí kytu a začistěte povrch brusným papírem. Mastnotu odstraníte vhodným ředidlem.

Připravených ploch se nedotýkejte nechráněnýma rukama.

Barevný podklad

Nyní je potřeba na povrch foliovaného dílu nanést primer a základovou barvu, která v kombinaci s typem folie vytvoří příslušný efekt.

Pokud se jedna o plastový díl, použijte primer na plasty!

Zakrytí

Nejprve zamaskujte olepením částí předmětu, které nechcete foliovat. Postačí papírová malířská páska,kterou prodáváme v pomůckách na našem eshopu.

Příprava folie

Nosná folie nesmí být ve vlhkém prostředí, nebo být potřísněna vodou. Při manipulaci mějte vždy suché ruce!!!

Nyní vezměte nosnou folii a vyřízněte ji kolem dokola asi 5 až 10 cm vetší, než je plocha foliovaného dílu.

Foliování

K nanesení folie na předmět budete potřebovat nádobu s vodou, jejíž teplotu při foliování musíte udržovat. Nádoba by měla být nepatrně větší, než je hydro-fólie, kterou budete vkládat. Folie se působením aktivátoru roztahuje a nadměrné roztažení není pro dobrý výsledek žádoucí.

Nyní vezměte folii a bez bublin ji položte na hladinu vody. Větší rozměry pokládejte raději za pomoci druhé osoby.

Během čekání protřepávejte aktivátor. nastříkejte aktivátor, jako tenký film na nosnou folii (folie se začne lesknout a případné bubliny se zviditelní).

Pozor na aerosolové výpary, nevdechujte je!!!

Po nastříkání aktivátoru na folii, začněte do 5 až 10 sec. předmět ponořovat.

Aktivátor se nesmí dostat na předměty určené k nanášení folie!! Vezměte upravovaný předmět a ujistěte se, že je zcela suchý!!

Ponořujte jej shora přes nosnou folii pomalu do vody. Dávejte přitom pozor na to, aby jste při ponořování udržovali úhel. Při ponořování neodtahujte díl do strany, ale ponořujte jej přímo kolmo do vody, bez bočního pohybu. Postup ponořování by měl trvat podle velikosti a tvaru předmětu. Nyní díl opět z nádoby vytáhněte. Jsou-li na něm ještě zbytky folie, nehraje to žádnou roli.

Následně k odstranění zbytků nosné folie oplachujte upravený díl pod tekoucí vodou. Můžete přitom rukavicemi opatrně povrch utírat. Jakmile jsou zbytky folie odstraněny, necháme díl vyschnout.

Bez rukavic se upravené plochy nedotýkejte !!!

Lakování

V posledním kroku opatřete již dokonale suchý díl vrchním lakem. Vady na laku můžete nejdřív po 24 hod. doby schnutí leštit. Pro dosažení bezchybných výsledků je třeba získání cviku a zkušeností, začněte proto nejdříve s menšími a jednoduššími tvary.

Nejčastější chyby

1. Foliovaný předmět není po nanášení bezchybný, vytvořili se bubliny?

Při pokládání nosné folie na vodu zůstaly pod folií uzavřené vzduchové bubliny. Proto nemohla voda na tomto místě otisknout na předmět. Nebo jste ponořovali předmět v příliš plochém úhlu, zvyš úhel ponořování

2. Bublinky na povrchu?

Nastříkali jste příliš málo aktivátoru. Vlhkou latexovou rukavicí lehce a opatrně bublinky otřete. Případně viditelná vadná místa nejsou zpravidla po nastříkání lesklého vrchního laku téměř vůbec, nebo vůbec vidět.

3. Vzor se při oplachování dílů rozmazává?

Po nanášení jste oplachovali příliš brzy. Nechte díl klidně i 10 minut ležet a potom jej opláchněte pod teplou vodou. Nebo jste nastříkali příliš mnoho aktivátoru na nosnou folii. To působí jako dělící vrstva mezi barevnou a adhezní mezivrstvou! (způsobí obvykle i rozmazání vzoru)

4. Vzor je na upravovaném dílu křivý a zdeformovaný?

Díl nebyl ponořen dostatečně klidně. Stává se to především u velkých a těžkých dílů.

5. V záhybu nebo v rohu dílu vzor chybí?

Při ponořování dbejte na to, aby se neuzavřely vzduchové bubliny, resp. ponořujte díl ve strmějším úhlu, aby všechen vzduch mohl uniknout!

6. Lze foliování při špatném výsledku opakovat?

Nepodaří-li se Vám nanášení napoprvé, nic se neděje. Po opláchnutí nechte díl uschnout a znovu naneste podkladovou barvu. Následně můžete postup nanášení provést znovu.

Tlak u stříkací pistole s aktivátorem by měl být 10 psi.

Rychlost potápění předmětu zhruba odpovídá 15 mm/1s => 15ti palcový disk ponoříme přibližně za cca 8 sec. pod úhlem 20 až 30 stupňů (rychlost se dle tvaru předmětu liší)

Na našich stránkách najdete veškeré příslušenství, které budete potřebovat.

Návod poskytujeme zdarma!

Ukázky práce

Některé práce za poslední dobu, které jsme možná i pro Vás tvořili, lze toho samozřejmně mnohem více a budeme ukázky nadále přidávat i na facebook.

Nákupní košík

košík je prázdný
  ()

Váš nákupní košík je prázdný.

Přihlášení do obchodu

Kdo je už v nákupním košíku?

Právě přítomno: 5 hostů a žádný člen